Vi skapar en hög marknadsnärvaro.

Det är viktigt för Hifabs framgång att vi har långsiktiga och djuplodade kundrelationer. Varumärket stärks när vi marknadsför oss genom att sätta vår kompetens i första rummet.

I tät kontakt med våra befintliga och framtida kunder säkrar vi vår närvaro på relevanta marknader. Med ett strategiskt arbetssätt genomför vi en aktiv kundbearbetning, där vi genom lyhördhet fångar upp kundens behov för att utveckla affärer, både i pågående och framtida uppdrag.

Marknadsnärvaro i punkter

• Vi har tät kontakt med våra befintliga och framtida kunder
• Vi har en strategisk och aktiv kundbearbetning
• Vi fångar upp kundens behov och utvecklar affärer i pågående uppdrag
• Vi skapar förtroende och bygger långsiktiga kundrelationer
• Vi marknadsför vår kompetens och bygger vårt varumärke