Så strävar vi mot målbilden 2024

Här kan du läsa om vår vision, affärsidé och våra värderingar som tar oss mot vår målbild.


Vision. Hifab leder byggandet av morgondagens hållbara samhälle.

Vår vision visar att Hifab leder det fysiska byggandet av vårt samhälle. Vi är delaktiga i vad som sker idag och imorgon för att bidra till framtidens hållbara samhälle. Vår vision är lockande för många samtidigt som den är en utmaning.


Affärsidé. Specialister inom projektledning med tillhörande konsulttjänster.

Det är utgångspunkten för vår affärsidé. Vi finns till för de som äger, utvecklar, förvaltar och nyttjar fastigheter och anläggningar och vi bidrar aktivt till våra kunders framgång och ett hållbart samhälle.

Med en renodlad affärsidé blir Hifab en tydligare aktör på marknaden. Vi kommunicerar öppet vad vi gör, för vem och varför vi gör det.


Värderingar. Vi samverkar, engagerar och agerar affärsmässiga.

2010 utvecklade vi våra värdeord, för att skapa en företagskultur som gör att vi når visionen om att leda byggandet av morgondagens hållbara samhälle. De hjälper oss att tänka, välja och agera rätt. Vi väljer att leva våra värdeord — för det är då de får betydelse. På riktigt.

Samverkan

  • Vårt arbete är viktigt och vi samarbetar för att lösa problem, dela vår kunskap och återanvända smarta lösningar.
  • Tillsammans är vi starkare.

Engagemang

  • Vi är lyhörda och förstår kundernas önskemål och förväntningar.
  • Vi känner stolthet över våra kollegor, vårt företag och det vi levererar.
  • Vi bidrar aktivt till våra kunders framgång.

Affärsmässighet

  • Vi är öppna och pålitliga i relationen med kollegor, kunder och samarbetspartners.
  • Vi värdesätter våra leveranser.
  • Vi siktar framåt och intar en ledande position på våra marknader.