MATEN

Hifab is involved in the development of the city of Malmö

34,000 sqm workplace
In Malmö, the district court, the administrative court and the rent and tenancy committee have been spread over different offices. To co-locate the legal authorities, Castellum is now creating a new courthouse - in the middle of the expansive Nyhamnen district. When the building is completed in 2022, it will be one of northern Europe's largest legal workplaces, with 34,000 square meters and 40 negotiating rooms.

Tryggt, säkert och hållbart
Säkerhet och hållbarhet är projektets röda trådar. Med domstolsväsendet som brukare av de nya lokalerna ställs det höga krav på allt från säkerhetskontroller till att hålla målsäganden och vittnen åtskilda. Byggnaden har även som ambition att certifieras och uppfylla de högsta miljökraven.

Hifab säkrar byggnadens funktion
Uppdraget innefattar att kontrollera och granska genomförandet av domstolsbyggnaden. Genom kontinuerligt arbete med samordning och planering av besiktningar kommer Hifab säkerställa att byggnaden svara upp mot de höga miljökraven, samt att de stora säkerhetsbehovet uppfylls.

Click here to learn more about the project. [/ vc_column_text]

[/ vc_column ] [/ vc_row]


HÄNGET

Så strävar vi mot målbilden 2024

Här kan du läsa om vår vision, affärsidé och våra värderingar som tar oss mot vår målbild.


Vision. Hifab leder byggandet av morgondagens hållbara samhälle.

Vår vision visar att Hifab leder det fysiska byggandet av vårt samhälle. Vi är delaktiga i vad som sker idag och imorgon för att bidra till framtidens hållbara samhälle. Vår vision är lockande för många samtidigt som den är en utmaning.


Affärsidé. Specialister inom projektledning med tillhörande konsulttjänster.

Det är utgångspunkten för vår affärsidé. Vi finns till för de som äger, utvecklar, förvaltar och nyttjar fastigheter och anläggningar och vi bidrar aktivt till våra kunders framgång och ett hållbart samhälle.

Med en renodlad affärsidé blir Hifab en tydligare aktör på marknaden. Vi kommunicerar öppet vad vi gör, för vem och varför vi gör det.


Värderingar. Vi samverkar, engagerar och agerar affärsmässiga.

2010 utvecklade vi våra värdeord, för att skapa en företagskultur som gör att vi når visionen om att leda byggandet av morgondagens hållbara samhälle. De hjälper oss att tänka, välja och agera rätt. Vi väljer att leva våra värdeord — för det är då de får betydelse. På riktigt.

Samverkan

  • Vårt arbete är viktigt och vi samarbetar för att lösa problem, dela vår kunskap och återanvända smarta lösningar.
  • Tillsammans är vi starkare.

Engagemang

  • Vi är lyhörda och förstår kundernas önskemål och förväntningar.
  • Vi känner stolthet över våra kollegor, vårt företag och det vi levererar.
  • Vi bidrar aktivt till våra kunders framgång.

Affärsmässighet

  • Vi är öppna och pålitliga i relationen med kollegor, kunder och samarbetspartners.
  • Vi värdesätter våra leveranser.
  • Vi siktar framåt och intar en ledande position på våra marknader.


OMGIVNINGARNA

Vi skapar en hög marknadsnärvaro.

Det är viktigt för Hifabs framgång att vi har långsiktiga och djuplodade kundrelationer. Varumärket stärks när vi marknadsför oss genom att sätta vår kompetens i första rummet.

I tät kontakt med våra befintliga och framtida kunder säkrar vi vår närvaro på relevanta marknader. Med ett strategiskt arbetssätt genomför vi en aktiv kundbearbetning, där vi genom lyhördhet fångar upp kundens behov för att utveckla affärer, både i pågående och framtida uppdrag.

Marknadsnärvaro i punkter

• Vi har tät kontakt med våra befintliga och framtida kunder
• Vi har en strategisk och aktiv kundbearbetning
• Vi fångar upp kundens behov och utvecklar affärer i pågående uppdrag
• Vi skapar förtroende och bygger långsiktiga kundrelationer
• Vi marknadsför vår kompetens och bygger vårt varumärke